Hoppa till innehåll

Mäklarinfo

Mäklare, banker, kronofogden samt andra myndigheter och företag hänvisas till den ekonomiska förvaltaren vid ekonomiska frågor. Avnoteringar/noteringar om pant skall skickas till den ekonomiska förvaltaren.

Allmänt

 • Föreningens hus uppfördes 1983/1984.
 • Föreningen har 120 lägenheter och 17 hyreslokaler (förrådslokaler).
 • Föreningen består av 100 bostadsrätter samt 20 hyresrätter.
 • De allra flesta lägenheterna är på mellan 2-5 rum. En genomsnittlig lägenhet är på 80 kvadratmeter.
 • Föreningen anlitar Riksbyggen för Ekonomisk Förvaltning.

Medlemsinfo

 • Föreningen debiterar månadsavgiften i förskott. Avgiften inkluderar vatten, värme, kabel-TV och internet från ComHem.
 • Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.
 • Juridisk person godkänns inte som medlem.
 • Vid delat ägarförhållande är, enligt stadgarna, minsta andel 25%.
 • Överlåtelseavgiften (som betalas av köparen) är 2,5% av gällande prisbasbelopp kr per överlåtelse.
 • Pantsättningsavgiften är 1% av gällande prisbasbelopp per pant.
 • Föreningen tillåter begränsad uthyrning i andra hand.
 • Inre reparationsfond finns inte.

Större underhåll/renoveringar

 • Badrummen för hyresgästerna är renoverade
 • Fasadmålning är planerad 2020-2021.
 • Fönsterrenovering klart 2017.
 • Delar av garagen har bytts ut under 2017.
 • Tvättstugan försågs med ny maskinpark 2018.
 • Undercentralen byttes 2017.

Underhållspolicy

Föreningen har som policy att renovering och förändring av exteriör och gemensamma ytor ska utföras i ursprunglig stil och med material av hög kvalitet. Medlemmarna uppmanas att alltid ta kontakt med fastighetsförvaltningen innan han/hon påbörjar renovering av lägenheten.

Blir det någon ändring av avgiften?

Det är inte fastställt en avgiftsnivå förrän det är klubbat en budget för nästkommande år på ett styrelsemöte, och den brukar styrelsen fastställa i november månad. Kort efter att budget har fastställts och en eventuell ny avgiftsnivå har fastställts så kommuniceras den ut genom brev i medlemmars låda samt anslag på webben.

Om man tittar till tidigare årsredovisningar och dessa visar ett starkt negativt resultat så behöver inkomsterna ökas normalt, lite beroende på varför det har gått i negativ riktning. Detta görs mot hyror, avgifter eller kringinkomster (parkeringsplatser, garageplatser och förråd). När det gäller bostadsrättsföreningars ekonomi så är det viktigaste en positiv likviditet, dvs att man inte förlorar pengar i kassan under ett normaliserat år. Alltså så behöver inte föreningens resultat nödvändigtvis ge den exakta sanningen gällande ev förändring av avgiften heller.

Det kan vara klokt att förutsätta att föreningens taxebundna kostnader ökar varje år med ca 2% (KPI). Att bo i en bostadsrättsförening betyder i princip att man bor mot en självkostnadsprincip. Alltså om kostnaderna ökar med 2%, så behöver föreningen öka inkomsterna med motsvarande peng.

Styrelsen följer månatligen kostnadsutvecklingen, räntor och även bestämmelser från myndigheter för att kunna ha den bästa avgiften kontra utgifterna.

Övrigt

Till radhusen hör en egen yta som disponeras av den boende.

Föreningen är liberal i sin bedömning om vad man får göra på sin yta såvida detta uppfyller aktuella byggkrav, bygglovskrav samt att det är en förbättring mot vad det var innan.

Dock skall samtliga ombyggnadsförfrågningar godkännas skriftligen av styrelsen (kopia på godkänd bygglovsansökan kan komma att begäras).

Om bygglov krävs för sin ut/ombyggnad och detta inte finns så kan bostadsrättsinnehavaren/hyresgästen bli ålagd att återställa marken. Detsamma gäller i de fall ett godkännande från styrelsen inte existerar. Ansvaret för bygglov vilar helt på bostadsinnehavaren.

I övrigt gäller föreningens stadgar om vad man får och inte får göra i lägenheten.

Observera att vid förändringar i konstruktioner, elledningar, rördragningar så upphör föreningens ansvar för de aktuella rören. Vid skador till följd av egna dragna rör/elledningar eller vid påverkan på byggnad på grund av bristfällig konstruktion eller annat så kan bostadsinnehavaren kommas att hållas fullt ekonomiskt ansvarig. Observera att lagar/stadgar/föreningshandbok skall följas.