Hoppa till innehåll

Fastigheten

Info

Området byggdes av Haninge Bostäder 1983/1984 och ägdes av densamme (även om det var lite olika namn) fram tills ombildningen 2010. Fastigheten består av 120 lägenheter och 17 hyreslokaler (förrådslokaler). De allra flesta lägenheterna är på mellan 2-5 rum. En genomsnittlig lägenhet är på 80 kvadratmeter.

Förråd

Vid målning av förråd finns det några regler man måste följa för att området ska följa en viss struktur i form av färg och utseende. Man får alltså inte måla förråden i vilken färg man vill, utan man ska använda sig utav specifika färgkoder. Dessa färgkoder finner du nedan.

Du måste även måla minst två lager med ordentlig täckt yta, dvs inte för tunt lager första gången. Detta för att färgen som ligger under inte ska synas igenom. Köp därför färg baserat på denna information.

Följs inte dessa färgkoder blir man återställningsskyldig där du själv får stå för den totala kostnaden för detta i form av material och arbetskostnad.

Färgkoder

Brun: S7010-Y50R – Förråd, förrådsdörrar radhus, ytterdörrar och staket.
Röd: S5040-Y80R – Förråd, förrådsdörrar.