Webbkurser Sverige

är en verksamhet som vuxit fram ur Tipsförlaget. Tipsförlaget har sedan år 2008 producerat och gett ut praktiska handböcker med målet att hjälpa så många som möjligt att nå sin drömkarriär. Böckerna säljs i dag i första hand genom Adlibris, Bokus, vanliga bokhandlare och genom Tipsförlagets egna hemsidor. De finns på över 100 bibliotek i Sverige. Samtliga böcker har fått mycket goda recensioner som du kan läsa på Adlibris’ och Bokus’ hemsidor.
När vi märkte att olika utbildningsorganisationer byggde sina kurser till stor del på våra böcker låg idén nära till hands att börja anordna egna kurser. Vår strategi när vi ger ut egna böcker har hela tiden varit att hålla kostnaderna nere så att priset för kunden ska bli så lågt som möjligt. Samma gäller för våra kurser. Det naturliga valet för oss blev att producera och distribuera egna webbkurser.
Webbkurser Sverige startades år 2015 som en bifirma till Tipsförlaget. Företaget är ett handelsbolag som har rating AA = God kreditvärdighet i Soliditets kreditratingsystem. AA är den högsta rating som enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag kan erhålla.

Här är personerna bakom verksamheten:

Holger Wästlund – grundare och kursansvarig

Gunilla Wästlund – delägare och bästa ”bollplank”

Gunilla Gustavsson – ekonomi

Kent Callbo – deklarationer

Jerker Pettersson – mjukvara

Fredrik Thorslund – hårdvara