Tankar efter Eget-företag-mässan 2014

Råd och tips om drömjobbEget företag mässan 2014

”Eget företag”-mässan med ca 9000 besökare har just avslutats på Stockholmsmässan. Där fanns mycket av värde att hämta – både bland utställare och bland seminarierna. Men jag måste reagera på innehållet i ett seminarium. Den store gurun talade om att det finns två olika sätt att ta betalt när du säljer tjänster –  löpande räkning och fast pris.
Jag hoppas att din kreativitet och fantasi är mycket större än så. Här kommer exempel på sju olika sätt att ta betalt:

1.                        Löpande räkning, dvs. ett visst arvode per timme eller per dag.

Utöver detta arvode tillkommer kostnaderna för de utlägg som du gör. Utläggen kan avse resekostnader, traktamente, kopieringskostnader eller tryckkostnader för mångfaldigande av rapporter etc. Vidare tillkommer moms, mervärdesskatt, uppe på alltsammans.

2.                        Fast pris för din insats

innebär att du får betalt med en klumpsumma för ditt arbete. Denna form brukar man använda då tjänsteuppdraget går att precisera relativt väl. Många beställare gillar det här sättet att betala. Beställaren tar ingen risk och ser genom detta även ett sätt att hålla styr på sin egen organisation så att inte diskussionerna om olika alternativ pågår för länge. Om du har möjlighet att ge ett fast pris så ger det ett professionellt intryck vilket kan leda till mer uppdrag.

3.                        Löpande räkning med tak.

Metoden innebär att du får betalt per timme eller per dag upp till ett på förhand överenskommet takpris. Detta är för dig, som levererar tjänsten, det sämsta alternativet. Du kan förlora om dina kostnader hamnar ovanför ”taket” men du har inget att vinna om du är så skicklig att du hamnar under.
4.                        Löpande räkning med budgetpris.

Uppdragsgivaren kan begära ett s.k. budgetpris. Risken med denna metod är att den som levererar tjänsten ofta uppfattar termen ”budgetpris” som en ungefärlig kostnadsuppskattning medan uppdragsgivaren menar att det är en budget som inte får överskridas. Om man använder sig av denna metod är det viktigt att båda parter är tydliga med vad man lägger in i begreppet budgetpris.
5.                        ”Success fee”

kan användas i de fall där resultatet av en tjänst går att mäta. I dessa fall kan arvodet bestå av ett ordinärt arvode plus ett extra arvode om mätresultaten visar att man nått eller, ännu bättre, överträffat ett på förhand definierat mål. Denna form förekommer bland mäklare, finansrådgivare, säljkonsulter m.fl.
6.                        Incitament eller bonus av olika slag.

Det finns många olika sådana metoder och här är uppfinningsrikedomen stor. Ett sätt kan vara att om ett projekts slutkostnad hamnar under uppsatt budget så delar den som levererat tjänsten och uppdragsgivaren på skillnaden. Om slutkostnaden överstiger budget, så står man gemensamt för förlusten i proportioner som man kommit överens om innan man satte igång.
7.                        ”Back room selling”.

En bra metod för alla som säljer tjänster att marknadsföra sig är att hålla föredrag och delta aktivt i seminarier av olika slag. Detta kan då kombineras med att den som håller föredraget i samband med sin presentation säljer böcker som han själv eller någon annan skrivit, säljer sitt föredrag på DVD eller CD eller säljer ett kompendium, s.k. ”lecture notes”, med innehållet i föredraget.

Den främsta anledningen att jag presenterar denna lista är att du ska kunna vara flexibel i diskussionerna med en kund. Några av metoderna skapar dessutom en relation mellan kund och konsult där båda kan bli vinnare.

Listan är hämtad från boken ”Starta eget företag snabbt och lönsamt”. Där finns också tips om hur du tar betalt när du säljer varor.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail