Den största källan till ekonomisk rikedom

är entreprenörskap

entreprenörerna skapar de största rikedomarna

Veckans Affärer skriver den 2013-07-11 om en undersökning omfattande 2000 dollarmiljonärer där man visar att den största källan till rikedom idag är entreprenörskap.

 

Filantropiskt engagemang

Det har skett ett skifte från att de flesta ärvt sina förmögenheter till att de flesta bygger upp sina förmögenheter under sin egen livstid. Den nya fördelningen av förmögenhetskälla har lett till större filantropiskt engagemang bland respondenterna. Allt fler, och särskilt de vars förmögenhet har skapats snabbt uppger att de tycker det är viktigt att skänka pengar. I rapporten föreslås att det kan bero på att fler känner att tur har spelat in i skapandet av deras förmögenhet, och att många har känt av hur det är att inte ha så stor förmögenhet.

De 2000 respondenterna i undersökningen, som genomfördes av Ledbury Research på uppdrag av Barclays, kom från 17 länder världen över och samtliga hade en förmögenhet som uppgick till minst 1,5 millioner dollar. Av dessa uppgav mer än 750 att de var entreprenörer. Entreprenörskap var den enskilt viktigaste förmögenhetskällan. Dessutom fann Barclays i rapporten att entreprenörskap var en allt vanligare källa till rikedomen desto större respondentens rikedom var.

Entreprenörerna klarar lågkonjunkturen bättre

Entreprenörer och företagsägare verkar ha klarat lågkonjunkturen bättre än övriga respondenter – i alla fall på utvecklade marknader. I den kategorin uppgav 39 procent av entreprenörer och företagsägare att deras förmögenhet hade växt under recessionen, medan bara 32 procent av övriga respondenter svarade att deras förmögenhet hade växt. Andelen som sa att deras förmögenhet hade påverkats negativt var 26 procent respektive 35 procent. På framväxande marknader har grupperna lyckats ungefär lika bra.

Källa: Veckans Affärer 2013-07-11

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail