Ta betalt som konsult

6 olika sätt att ta betalt som konsult

att ta betalt

1.                        Löpande räkning, dvs. ett visst arvode per timme eller per dag. Detta är det vanligaste sättet att ta betalt. Utöver detta arvode tillkommer kostnaderna för de utlägg som du gör. Utläggen kan avse resekostnader, traktamente, kopieringskostnader eller tryckkostnader för mångfaldigande av dina rapporter etc. Vidare tillkommer moms, mervärdesskatt, f.n. 25 %, uppe på alltsammans när du ska ta betalt.

2.                        Fast pris för din insats är det näst vanligaste sättet att ta betalt. Det innebär att du får betalt med en klumpsumma för ditt arbete. Denna form brukar man använda då uppdraget går att precisera relativt väl. Många beställare gillar när konsulten tar betalt på det här sättet. Beställaren tar ingen risk och ser genom detta även ett sätt att hålla styr på sin egen organisation så att inte diskussionerna om olika tänkbara idéer pågår för länge. Om du har möjlighet att ge ett fast pris när du ska ta betalt så ger det en professionell image vilket kan leda till följduppdrag.

3.                        Löpande räkning med tak. Metoden innebär att du tänker ta betalt per timme eller per dag upp till ett på förhand överenskommet takpris. Detta är för dig som konsult det sämsta sättet att ta betalt. Du kan förlora om dina kostnader hamnar ovanför ”taket” men du har inget att vinna.

4.                        Löpande räkning med budgetpris. Uppdragsgivaren kan begära ett s.k. budgetpris. Risken med denna metod är att den som utför uppdraget och alltså ska ta betalt uppfattar termen ”budgetpris” som en ungefärlig kostnadsuppskattning medan uppdragsgivaren menar att det är en budget som inte får överskridas. Om man använder sig av denna metod för att ta betalt är det viktigt att båda parter är tydliga med vad man lägger in i begreppet budgetpris.

5.                        ”Success fee” är ovanligt inom konsultvärlden när man ska ta betalt men kan användas i de fall där resultatet av uppdraget går att mäta. I dessa fall kan arvodet bestå av ett ordinärt arvode plus ett extra arvode om mätresultaten visar att man nått eller, ännu bättre, överträffat ett på förhand definierat mål.

6.                        Incitament eller bonus av olika slag. Det finns många olika sådana metoder för att ta betalt och här är uppfinningsrikedomen stor. Ett sätt kan vara att om projektets slutkostnad hamnar under uppsatt budget så delar konsulten och uppdragsgivaren på skillnaden när det är dags att ta betalt. Om slutkostnaden överstiger budget, så står man gemensamt för förlusten i proportioner som man kommit överens om innan man satte igång.

Det finns flera sätt att ta betalt. Du hittar tips och råd om detta på webbsajten med tips om drömjobb.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail