Kopiering av gratis webbkurser

Digital utbildning är lätt att kopiera

Kopiering av gratis webbkurser Digital utbildning

Det finns en rädsla för kopiering hos svenska bolag verksamma i Kina, och förmodligen även inom andra länder, och att de väljer därför att inte göra all utbildning eller information digital. Det finns en risk att materialet blir hackat och på så sätt sprids till konkurrenter. Företag konkurrerar med kunskap och information som blir tillgänglig till konkurrenter gör att företagets förmåga att konkurrera minskar.

(källa: Att utveckla företag till lärande organisationer – En studie om e-Learnings roll i Knowledge Management CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2013 Kandidatarbete TEKX04-13-12)

Hos Webb

(källa: Att utveckla företag till lärande organisationer – En studie om e-Learnings roll i Knowledge Management CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2013 Kandidatarbete TEKX04-13-12)

kurser Sverige ser vi tvärtom på detta

Vi är glada om den kunskap som vi förmedlar sprids så mycket som möjligt.

 

  • Du kan printa ut det material du tycker är mest värdefullt för dig
  • Du kan dela länken till samtliga kurser till hur många du vill
  • Du kan lägga in länkar till de kurser du själv väljer ut på din egen hemsida
  • Du kan citera delar av innehållet i kurserna på din hemsida om du anger källan
  • Det är tillåtet att använda våra webbkurser i undervisning utan att ersätta Webbkurser Sverige.

Du kan kopiera friskt!

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply