Inriktning hos Webbkurser Sverige och andra leverantörer av webbkurser

Huvudinriktningar hos leverantörerna av e-learning och webbkurser

Inriktning hos Webbkurser Sverige och andra leverantörer av webbkurser

Våra gratis webbkurser hos Webbkurser Sverige

Den första är de som levererar eLearningslösningar som kompletterar traditionellt ledda kurser och existerande utbildningar inom företag. Leverantörerna erbjuder då lösningar som gör att kursdeltagare kan tillgodogöra sig viktig information innan kursen och behålla förståelse för kunskap inom området även efter avslutad utbildning. De verktyg som används för att distribuera denna typ av information är i allmänhet Powerpoint-presentationer kompletterade med korta informativa videoklipp.

Skräddarsydda utbildningspaket

Den andra nischen på marknaden är leverantörer med all kompetens in-house. De erbjuder skräddarsydda utbildningspaket för kundföretagen64. Utbildningarna består till största delen av Blended Learning med både en e-Learningsdel och en traditionell klassrumsdel. Leverantörerna erbjuder i de flesta fall även den traditionella kursdelen och det finns en hög grad pedagogisk kunskap hos dessa leverantörer. De skräddarsydda utbildningarna är svåra att återanvända vilket höjer ledtiden och påverkar priset. Leverantörerna inom denna nisch arbetar nära sina kunder och levererar inte bara en tjänst eller en produkt utan oftast ett resultat till sina kunder.

Gamification-utbildningar

Tredje inriktningen är de leverantörer som fokuserar på gamification-utbildningar. Leverantörerna utvecklar stora och tunga utbildningar, där lärandet bygger på spel i verklighetstrogna miljöer. Genom interaktivitet med datorprogrammet och tävlingsmoment motiveras lärande inom ämnet. Produkterna är här dyra och standardiseringsmöjligheterna är få, vilket bidrar till det höga priset. Inom denna nisch finns det endast ett fåtal leverantörer som har riktat sig till olika branscher, bland annat fordonsindustrin.

Konsulter och rådgivare

Konsulter och rådgivare är den fjärde identifierade nischen. Som komplement till ren produktutveckling och försäljning, går leverantörerna in som stöd för företag och hjälper dem att utveckla utbildningar och kunskapshantering internt. Tillsammans med kunden utvecklas sedan lösningar som är gjorda utifrån företagens unika förutsättningar. Lösningar kan vara allt från rena kurser till plattformar som möjliggör ett större kunskapsdelande inom företaget.

(källa: Att utveckla företag till lärande organisationer – En studie om e-Learnings roll i Knowledge Management CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2013 Kandidatarbete TEKX04-13-12)

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply