Fördelar och nackdelar med gratis webbkurser från Webbkurser Sverige

jämfört med traditionellt klassrumslärande

Fördelar nackdelar Webbkurser Sverige jämfört klassrumsundervisning

Kraftigt ökad användning av webbkurser

Webbkurser är ett lärandeverktyg som används inom nästan alla företag och dess andel gentemot traditionellt lärande växer ständigt inom näringslivet. En diskussion som ofta dyker upp kring webbkurser är om detta utbildningssätt är lika effektivt som traditionell klassrumsundervisning. En mängd studier har visat att resultaten av utbildningsmetoderna är likvärdiga.

Man spar pengar, tid och avstånd

Både företag och privatpersoner kan genom att använda webbkurser underlätta och kostnadsreducera sin utveckling av människor och deras kunskap. Genom våra webbkurser eliminerar vi tid och avstånd, möjliggör återanvändning och delning av lärandematerial samt ger tillgång till obegränsat med information. Genom att använda webbkurser ges möjligheten att nå ut till stora organisationer momentant till en lägre kostnad än tidigare. Våra webbkurser gör även information mer åtkomlig och delbar.

Individanpassade utbildningar

Vi på Webbkurser Sverige har möjligheten att skapa personifierade utbildningar där den lärande själv bestämmer lärandetakten. Genom att använda sig av våra webbkurser ökar bekvämligheten för kursdeltagarna. Vi kommer så småningom även genom ett Learning Management Systems (LMS) möjliggöra utvärdering av kurserna. LMS är ett mjukvaruprogram eller en webbaserad tjänst som tillhandahåller uppföljning av kursdeltagarnas resultat och engagemang.

Just-in-time

Genom våra webbkurser har vi möjlighet att leverera kunskap ”just-in-time” och det är en av de stora fördelarna med denna typ av verktyg. Då information levereras just-in-time kan den direkt tillämpas vilket anammar det effektiva inlärningssättet learning by doing.

Kvaliteten det allra viktigaste

Vi på Webbkurser Sverige anser att det är kvaliteten på innehållet i utbildningen som avgör om en kurs är effektiv, inte om lärandet sker genom e-Learning eller traditionellt klassrumslärande. För att ersätta den möjlighet som det traditionella lärandet i klassrum har med direkt kontakt med läraren så avser vi att koppla kommunikationsverktyg som till exempel chattar för att skapa en social miljö där elever och lärare kan kommunicera med varandra. Bekvämligheten hos våra kursdeltagare är ofta beroende av deltagarnas IT-kunskaper och IT-vanor.

Den sociala miljön

En faktor som ofta nämns till det traditionella klassrumslärandets favör är att det skapar en social miljö som ger tillgång till direkt kommunikation med läraren. Elever kan omedelbart få svar på sina frågor och på så sätt öka sin förståelse inom ämnet. Traditionellt klassrumslärande är även en miljö som är bekant och bekväm både för elever och lärare. Traditionellt lärande är ofta mycket är dyrare, lärarcentrerat samt tids- och platsbegränsat.

(Utgångspunkten för detta inlägg har varit källan: Att utveckla företag till lärande organisationer – En studie om e-Learnings roll i Knowledge Management CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2013 Kandidatarbete TEKX04-13-12)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply