Nuläge och framtidsvision inom Webbkurser Sverige

Här står Webbkurser Sverige i dag

webbkurser asynkront lärande

Inom Webbkurser Sverige har vi utgått ifrån olika formar av e-learning. E-learning delas ofta upp i två olika kategorier, asynkront eller synkront lärande.

Asynkront lärande

Vi arbetar enbart med asynkront lärande i våra webbkurser. Det innebär att kurserna är förinspelade. En synkron utbildning är däremot live och oftast lärarledd, vilket innebär att alla deltagare måste vara verksamma vid samma tidpunkt. Båda typerna varierar i sin utformning. Exempelvis kan asynkron e-Learning vara Powerpoint-bilder upplagda på en hemsida eller vara mer interaktiva samt innehålla videoklipp, ljud och animationer med mera. Asynkront lärande kan levereras just-in-time  vilket är en av dess stora fördelar gentemot synkront lärande.

Vi jobbar inte med synkront lärande

Den enklaste formen av synkron e-Learning är en livechat medan mer avancerade utbildningar ofta innehåller fler deltagare och är uppbyggda som traditionella föreläsningar fast över internet.

Vi undviker ”Information overload”

Fenomenet ”Information overload” är vanligt i lärandesituationer och innebär att en individ utsätts för eller har tillgång till för mycket information. Kursdeltagaren kan då inte hitta och ta till sig av det som är väsentligt för dennes arbetsuppgifter. Vi strävar därför Inom Webbkurser Sverige efter att göra våra webbkurser korta, snabba och lätt överskådliga.

Rapid e-learning

Behovet för oss på Webbkurser Sverige att på kort tid kunna framställa e-Learningsmaterial samt det faktum att kursinnehåll snabbt blir utdaterat har lett till att vi jobbar med s.k. Rapid e-Learning. Rapid e-Learning innebär att en kurs snabbt skapas och administreras och att den kräver minimalt arbete i utveckling och leverans.

Mobile Learning

Mobile Learning (M-Learning) innebär att våra kurser kan hållas över mobila enheter så som smarta telefoner och surfplattor, vilket ökar tillgängligheten. I stället för att utforma en kurs till varje enhet utnyttjas responsiv design. Grundtanken bakom responsiv webbdesign är att våra hemsidor anpassar sin layout till alla skärmstorlekar oavsett om enheten är en smart telefon, surfplatta eller dator. Vikten läggs i stället på åtkomstbarhet i alla typer av enheter och inte att program specifikt ska designas för varje enskild enhet.

Framtidsvisionen inom Webbkurser Sverige är ”E-learning 2.0”

Begreppet e-Learning 2.0 bygger på Web 2.0. Web 2.0-teknologier erbjuder större interaktivitet i lärandet. Fokus ligger i stället ligger på kommunikation och lärande av varandra, i många fall genom sociala medier. Genom diskussion och reflektion uppnås kunskapsintag effektivt, vilket är grundstenen i e-Learning 2.0. Web 2.0-applikationer så som wikis, bloggar och podcasts kopplas ihop med e-Learning. Dessa Web 2.0- applikationer erbjuder en öppen och social miljö som underlättar informationsdelning. Istället för att endast kunna ta del av informationen kan användarna av Web 2.0-teknologier nu skapa, uppdatera och ändra innehållet.

(Utgångspunkten för detta inlägg har varit källan: Att utveckla företag till lärande organisationer – En studie om e-Learnings roll i Knowledge Management CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2013 Kandidatarbete TEKX04-13-12)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply